Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

maggieee
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
maggieee
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
maggieee

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
6874 a96c 500
Reposted fromcosmostar cosmostar viaegocentricgirl egocentricgirl
5968 59f4 500
maggieee
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— tak
Reposted fromWrongway Wrongway viaegocentricgirl egocentricgirl
maggieee
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaegocentricgirl egocentricgirl
maggieee
maggieee
maggieee
Nie kochajmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą
— Jeshua
Reposted fromAlcea Alcea

November 22 2017

maggieee
4843 16e1
Reposted fromsavatage savatage

November 21 2017

maggieee
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk

May 07 2017

maggieee
Reposted fromFlau Flau

March 31 2017

maggieee
Każda myśl, która muskała przeszłość lub wątpliwą przyszłość - bolała. Kiedy myślał o sobie, jaki był -bolało. Kiedy myślał o sobie, jaki teraz jest - bolało jeszcze bardziej. Kiedy myślał, jaki będzie, co się z nim stanie - ból był nie do zniesienia.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromhisteryczna histeryczna
maggieee
0675 5850 500
Reposted fromyikes yikes
maggieee
Reposted frommeem meem
maggieee
Reposted frommeem meem
maggieee
1113 e856 500
Reposted fromdaelmo daelmo

March 13 2017

maggieee
'Nie ma takiej przeszkody, której mężczyzna nie pokona dla kobiety. Tysiące kilometrów, zdobycie fortuny, awans społeczny. Jeden dla oblubienicy pójdzie do piekła i wróci ze złotym runem w garści. Inny kupi bilet na helikopter wodny w Nicei. Jeszcze inny usunie owłosienie z pleców, a potem zainwestuje w pedikiur. Bywają i tacy, dla których szczytem poświęcenia będzie wciśnięcie się w garnitur oraz wizyta u jej babci. Choćby wokalne popisy uprawiał dotąd wyłącznie na Galerze, będzie śpiewał radośnie kolędy i chwalił zakalec, który staje mu w gardle między Gloria a in excelsis Deo. I nie zająknie się, że na Dwójce zaczęły się skoki narciarskie, a Żyła ma ostatnią szansę na uratowanie honoru ojczyzny. Każdy z nich robi to dla ukochanej, nawet jeśli wcale o to nie zabiegała. Warunek jest jeden: naprawdę mu na niej zależy. W przeciwnym wypadku – jeśli nie traktuje jej poważnie – nie podniesie ręki, by zgasić światło w kiblu, choćby włącznik znajdował się tuż nad jego głową.'
— Katarzyna Bonda, Lampiony
Reposted fromklaudialucja klaudialucja
maggieee
9001 a5e7
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl