Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

maggieee
Reposted fromFlau Flau

March 31 2017

maggieee
Każda myśl, która muskała przeszłość lub wątpliwą przyszłość - bolała. Kiedy myślał o sobie, jaki był -bolało. Kiedy myślał o sobie, jaki teraz jest - bolało jeszcze bardziej. Kiedy myślał, jaki będzie, co się z nim stanie - ból był nie do zniesienia.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromhisteryczna histeryczna
maggieee
0675 5850 500
Reposted fromyikes yikes
maggieee
Reposted frommeem meem
maggieee
Reposted frommeem meem
maggieee
1113 e856 500
Reposted fromdaelmo daelmo

March 13 2017

maggieee
'Nie ma takiej przeszkody, której mężczyzna nie pokona dla kobiety. Tysiące kilometrów, zdobycie fortuny, awans społeczny. Jeden dla oblubienicy pójdzie do piekła i wróci ze złotym runem w garści. Inny kupi bilet na helikopter wodny w Nicei. Jeszcze inny usunie owłosienie z pleców, a potem zainwestuje w pedikiur. Bywają i tacy, dla których szczytem poświęcenia będzie wciśnięcie się w garnitur oraz wizyta u jej babci. Choćby wokalne popisy uprawiał dotąd wyłącznie na Galerze, będzie śpiewał radośnie kolędy i chwalił zakalec, który staje mu w gardle między Gloria a in excelsis Deo. I nie zająknie się, że na Dwójce zaczęły się skoki narciarskie, a Żyła ma ostatnią szansę na uratowanie honoru ojczyzny. Każdy z nich robi to dla ukochanej, nawet jeśli wcale o to nie zabiegała. Warunek jest jeden: naprawdę mu na niej zależy. W przeciwnym wypadku – jeśli nie traktuje jej poważnie – nie podniesie ręki, by zgasić światło w kiblu, choćby włącznik znajdował się tuż nad jego głową.'
— Katarzyna Bonda, Lampiony
Reposted fromklaudialucja klaudialucja
maggieee
9001 a5e7
Reposted fromoll oll
maggieee
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll
maggieee
Dekalog Gestalt I. Żyj teraz – zwracaj uwagą bardziej na teraźniejszość, niż przeszłość i przyszłość. II. Żyj tutaj – zajmij się tym, co jest obecne, a nie tym, czego nie ma. III. Przestań sobie wyobrażać – doświadczaj tego, co realne. IV. Powstrzymaj niepotrzebne myślenie - zamiast tego patrz i smakuj. V. Raczej wyrażaj zamiast wyjaśniać, oceniać, osądzać czy manipulować. VI. Nie ograniczaj swojej świadomości. Poddaj się przeżywaniu nieprzyjemności i bólu, tak jak poddajesz się przeżywaniu przyjemności. VII. Nie akceptuj żadnego “powinieneś” i „musisz” z wyjątkiem tego, co naprawdę Twoje. VIII. Weź pełną odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i myśli. IX. Poddaj się byciu takim, jaki jesteś. Nie udawaj kogoś innego. X. Bądź sobą i pozwól być sobą innym.
— Fritz Perls
Reposted fromAlcea Alcea
maggieee
9064 632b 500
Reposted fromoll oll
maggieee
9099 cc56
Reposted fromoll oll
9286 07be 500

visual-poetry:

»if you don’t belong, don’t be long« quote by scott campbell

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka
maggieee
9144 b225 500
Reposted fromoll oll
9233 307b 500
Reposted fromrottentomate rottentomate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl